Must Arktisk 2015

Marie Finstad Opgård | Fagområde: Marin teknologi | Kontor: Tromsø

Møte med Multiconsult

Multiconsult har i følge Marie alltid hatt en synlig profil på NTNU; gjennom blant annet bedriftspresentasjoner og sponsing av arrangementer for studenter, og det var gjennom bedriftspresentasjoner at hun fikk kjennskap til sommerprosjektene Multiconsult tilbyr. De ansatte ved kontoret i Tromsø tok Marie veldig godt imot, og var behjelpelige med alt hun eventuelt lurte på; som for eksempel hjelp til å finne bolig, noe som var svært nyttig da dette var hennes første opphold i Tromsø.

– Det sosiale aspektet med sommerjobben var også veldig positivt, da det blant annet ble arrangert felleslunsjer, befaring og sommerfest, forteller Marie. Jeg opplevde at det sosiale miljøet i Tromsø er svært godt, med en god gjeng trivelige og imøtekommende mennesker.

Sommerjobb 2015

I sommerjobben fikk Marie jobbe med et prosjekt tilknyttet design av oppdrettsanlegg. Hennes oppgave gikk ut på å teste og validere resultatene fra en simulator utviklet av Multiconsult, hvor anleggets respons ble simulert under påkjenning av forskjellige sjøtilstander.

– Arbeidsoppgavene opplevde jeg som veldig relevante i forhold til hva jeg har lært på NTNU. Jeg fikk frie tøyler til å undersøke effekten av ulike kombinasjoner av vind, bølger og strømninger på systemet, noe som ga en mye større forståelse av teorien enn hva fagene på NTNU har mulighet til å gi. Det var en god følelse å se nytten av det som foreleses i praksis, og ikke bare svart på hvitt i en lærebok. Veiledere og faddere på avdelingen var veldig imøtekommende og behjelpelige i forbindelse med ethvert spørsmål jeg hadde, noe som økte læringsutbyttet enda mer.

Befaring til Melkøya og Hammerfest

I løpet av sommerjobben ble det arrangert en befaring for sommerstudentene i Tromsø til Melkøya og Hammerfest. Fra Tromsø tok de Hurtigruten nordover, der de fikk nyte god mat og drikke i godt selskap med nyansatte og veiledere i strålende midnattssol. Fremme i Hammerfest fikk de omvisning på LNG-anlegget på Melkøya samt Polarbasen i Hammerfest. Underveis ble det også gitt foredrag om Multiconsults prosjekter i forbindelse med Melkøya.

– Befaringen ga et godt innblikk i Multiconsults bredde i prosjekter, i tillegg til at det var veldig interessant å få et innblikk i hele designprosessen fra konseptutvikling til omvisning på det ferdige prosjektet. En veldig positiv opplevelse med trivelige mennesker og godt faglig utbytte.

Erfaringer fra sommerjobb Maris Finstad Opgård