Offshore Olje og Gass

Must Arktisk 2014

Joakim Fürst Frimann-Dahl | Fagområde: Brokonstruksjoner/hydrodynamikk | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Joakim fikk vite om Multiconsults sommerprosjekter gjennom en bedriftspresentasjon på NTNU. Bedriften har et godt rykte, og sommerprosjektet Must Arktisk virket veldig spennende og relevant for mastergraden i marin teknikk.

– Helt fra starten av sørget Multiconsult for et utmerket sosialt opplegg med middager, befaringer og team building slik at jeg ble godt kjent med de andre i sommerjobb, forteller Joakim. I tillegg var de fast ansatte på avdelingen en fin gruppe imøtekommende og behjelpelige mennesker, så jeg følte meg straks velkommen, sier Joakim.

Sommerjobb 2014

I sommerprosjektet skulle Joakim og andre studenter fra sommerprogrammet designe og analysere pontongvarianter til Multiconsults kjedede flytebrokonsept for avdeling Samferdsel og infrastruktur. Arbeidet resulterte i en rapport og presentasjoner hvor studentene viste resultatene sine til avdelingen og de andre sommerstudentene.

– Oppgaven var veldig relevant for min studieretning, som er marine konstruksjoner og hydrodynamikk. Vi fikk gjennom sommeren god hjelp av flinke veiledere og det var motiverende å jobbe med nybrottsarbeid i startfasen, forteller Joakim.

Tur til Svalbard

Ettersom sommerstudentene jobbet for Must Arktisk fikk de være med på tur til Svalbard sammen med gjengen som hadde sommerprosjekt på Tromsø-kontoret. Der hadde de flere ekskursjoner hvor de så Multiconsults prosjekter på øygruppen, i tillegg til turer til Hiorthhamn og Pyramiden.

– Det var veldig gøy å få være med til Svalbard, møte trivelige mennesker og se noe av Multiconsults brede spekter av arbeidsoppgaver. Det var en herlig avslutning på en givende sommer, avslutter Joakim.

Erfaringer fra sommerjobb Joakim Fürst Frimann-Dahl 2014