Attraktiv arbeidsgiver

I flere år på rad er Multiconsult rangerte som en av de mest attraktive rådgiverbedriften for norske teknologistudenter.

Multiconsult har bidratt til å muliggjøre samfunnsutviklingen i Norge siden 1908 og vil komme til å prege samfunnsbyggingen også de neste hundre årene. Visjonen vår forklarer det meste: Bro mellom fortid og fremtid. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

For å beholde og utvikle vår posisjon som et av Norges ledende fagmiljøer innen rådgivning og prosjektering, er vi helt avhengig av å tiltrekke oss unge og motiverte mennesker. Erfaring er selvfølgelig viktig for oss, men nye tanker fra unge medarbeidere er nøkkelen til den videre utviklingen av Multiconsult. Vi sier at dine tanker forandrer fremtiden. Dette betyr at vi har to viktige forventninger til deg: At du er ambisiøs og ønsker faglig utfordringer, og at du tar vare på det viktigste vi har, nemlig våre kunder.

Vi pleier å peke på seks hovedgrunner til at ambisiøse og unge medarbeidere ønsker å være hos oss:

  • Spennende prosjekter
  • Gode leveranser og sterke fagmiljø
  • Prestisjeprosjekter
  • Anerkjente kunder
  • Ansvar og frihet
  • Balanse mellom jobb og fritid

Les mer om dette under våre Karriereløfter.

Alle våre medarbeidere bidrar til din og hverandres utvikling gjennom deling av fagkunnskap og erfaring. Vi forbindes med høy kvalitet og høy kapasitet, og vi fremstår som et av landets mest slagkraftige og attraktive selskap i vår bransje. Det er fordi vi har de beste og mest anerkjente fagspesialistene som kan levere de meste komplekse prosjektene, og fordi vi har en størrelse som sikrer tilstrekkelig bredde og kapasitet.

I Multiconsult er vi opptatt av at nye unge medarbeidere skal jobbe tett med våre mest erfarne rådgivere. På den måten sikrer vi en smidig erfaringsoverføring gjennom læring i spennende oppdrag. Vi gjør alt vi kan for at våre ansatte skal trives på jobb – hver eneste dag.