Miljørådgivning

Økt miljøfokus, og krav fra myndigheter og forbrukere, legger premisser for både utbyggere, eiendomsforvaltere og industrien. Forurenset jord og vann utgjør alvorlige miljøproblemer og…

06-02-2018

Geotekniske grunnundersøkelser på land

Geotekniske grunnundersøkelser på land, med hydraulisk borerigg, er den sikreste og mest effektive måten å innhente informasjon om grunnforholdene i ditt prosjekt. Ved å…

19-01-2018

Måletjenester og bygningsbesiktigelser

Anleggsarbeider medfører ofte ulemper for omgivelsene. Multiconsult har kompetanse til å overvåke disse, slik at myndighetskrav kan dokumenteres og tiltak iverksettes. Vår grundige tilstandsdokumentasjon…

Grunnundersøkelser

Ta kontakt på grunnundersokelser@multiconsult.no Multiconsult er landets ledende aktør på grunnundersøkelser med 17 geotekniske borerigger og tre borebåter fordelt over hele landet. Vi har…

Bergteknikk

Multiconsult har mer enn 100 års erfaring med bergarbeider. Dette har gitt oss omfattende kompetanse til å løse problemstillinger i undergrunnen, så vel som…

Geolab

Multiconsult har geotekniske laboratorier i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Her gjør vi alle typer geotekniske analyser og undersøkelser. I Oslo og…

Geotekniske grunnundersøkelser på vann

Geotekniske grunnundersøkelser på vann med borebåt er den desidert mest effektive måten å utføre kvalitetsundersøkelser av grunnen. Vi har kapasitet til å dekke hele…

Skadetaksering

Vi takserer skader, rapporterer og styrer reparasjonsarbeidene.

13-12-2017

Prosjekterings- og byggeledelse

God styring og ledelse er avgjørende for god prosjektgjennomføring, både under prosjektering og bygging.

Verditaksering

Vi takserer alle typer eiendommer.