1/4

Geotekniske grunnundersøkelser på land | Foto: Multiconsult

2/4

Geotekniske grunnundersøkelser på land | Foto: Multiconsult

3/4

Geotekniske grunnundersøkelser på land | Foto: Multiconsult

4/4

Vi frakter vårt utstyr over hele Norge | Foto: Multiconsult

Geotekniske grunnundersøkelser på land

Geotekniske grunnundersøkelser på land, med hydraulisk borerigg, er den sikreste og mest effektive måten å innhente informasjon om grunnforholdene i ditt prosjekt. Ved å kartlegge dybder til berg, klassifisere løsmassene og bestemme grunnvannstanden vil du redusere risiko tilknyttet utgraving, fundamentering og fremtidige setninger.

En geoteknisk datarapport fra Multiconsult er bransjeledende når det kommer til kvalitet og vil være fundamentet for videre prosjektering i ditt prosjekt.

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, ta kontakt på: grunnundersokelser@multiconsult.no.

Vi leverer følgende geotekniske grunnundersøkelser:

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • Opptak av prøver
 • Trykksondering (CPTU)
 • Resistivitet-CPTU
 • Poretrykksmålere (Piezometere)
 • Grunnvannstandsmålinger
 • Vingeboring
 • Miniblokkprøver
 • Skruplateforsøk
 • ODEX

Alle prøver Multiconsult tar opp sendes til våre geotekniske laboratorium. I tillegg samarbeider vi tett med aktører som utfører odexboring i større dybder, kjerneboring, sjakting, osv., som gjør at vi samlet er den beste totalleverandøren av grunnundersøkelser i landet.

Med samme boreriggen utfører vi også miljøgeologiske grunnundersøkelser, for å innhente informasjon om forurenset grunn. Er prosjektet ditt i strandsonen, i innsjø eller langs kysten leverer vi grunnundersøkelser på vann med våre geotekniske borebåter eller med borerigg på flåte.

Multiconsult leverer sammen med våre underleverandører komplett geofysisk kartlegging, integrerte undersøkelser og tolkning, samt modellering av grunnen.