Multiconsult grunnboringsbåt Geo cat | Foto: Multiconsult

Geotekniske grunnundersøkelser på vann

Geotekniske grunnundersøkelser på vann med borebåt er den desidert mest effektive måten å utføre kvalitetsundersøkelser av grunnen. Vi har kapasitet til å dekke hele kystlinjen i Norge. En borebåt utfører samme type undersøkelser som en hydraulisk borerigg på land, inkludert miljøundersøkelser med grabb eller prøvesylinder.

Det er mange fordeler med bruk av borebåt fremfor tradisjonell borerigg på flåte. De mest åpenbare er forankringsmuligheter med vinsj og DGPS-koordinering. Dette sikrer stabilitet og kvalitet i undersøkelsene selv på store vanndyp, samt effektiv transport mellom borpunktene. Vi leverer geotekniske rapporter som danner grunnlaget for utbygging av fergeleier, moloer, kaier, landanlegg, mm.

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, ta kontakt på: grunnundersokelser@multiconsult.no.

Vi leverer følgende geotekniske grunnundersøkelser:

  • Totalsondering
  • Dreietrykksondering
  • Opptak av prøver
  • Trykksondering (CPTU)
  • Resistivitet-CPTU

Alle prøver vi tar opp sendes til våre geotekniske laboratorium.