Geolab

Multiconsult har geotekniske laboratorier i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Her gjør vi alle typer geotekniske analyser og undersøkelser. I Oslo og Bergen utfører vi i tillegg testing av betong og steinmaterialer.

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, ta kontakt på: grunnundersokelser@multiconsult.no.

Multiconsults personell har bygget kompetanse over 50 år med erfaring fra alle typer løsmasser. Utstyret vårt er nytt og moderne med datalogging som sikrer sporbarhet av våre rådata. Fokus på utvikling og kvalitet i alle våre leveranser gjør oss til en ettertraktet leverandør av geotekniske laboratorietjenester .

Geoteknisk laboratorium i Oslo og betonglaboratorium i Oslo og Bergen er sertifiserte av kontrollrådet med grunnlag i NS-EN ISO 9001:2015 i klasse H1- Prøvingslaboratorium, innen prøvingsområdene AI. AII, PI, PII, PIII og Geoteknikk.

Geotekniske laboratorietjenester:

• Rutineundersøkelser for klassifisering og identifisering av løsmasser
• Kontinuerlig og trinnvise ødometerforsøk for testing av deformasjonsegenskaper
• Treaksialutstyr for bestemmelse av jordarters skjærfasthet og bruddegenskaper
• Treaksbasert bender element måleutstyr for bestemmelse av jordarters skjærbølgehastighet
• Utstyr for komprimeringsforsøk og permeabilitetsbestemmelse av jordarter

Laboratorietjenester innen betong og tilslag:

• Tilstandsundersøkelser av betongkonstruksjoner – prøvetaking og laboratorietesting
• Undersøkelser av steinmaterialer for tilslag som benyttes i betong, asfalt, jernbane og vegbygging
• Prøving av andre materialer tilknyttet byggebransjen i både felt og laboratorium
• Kjemisk aggressive grunnforhold
• Strekkprøving av bolter
• Heftmålinger av overflateløsning (belegg, fliser mm.)
• Armeringskartlegging
• Korrosjonsundersøkelse (EKP)
• Fuktmålinger