Revisjoner og GAP-analyser

Standardene for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø (ISO 9001/45001/14001) har alle krav til interne revisjoner. Interne revisjoner vil også være hensiktsmessig i arbeidet med…

17-11-2021

Vilkårsrevisjoner

Det er en viktig tid for bransjen. Et betydelig antall vannkraftanlegg vil de nærmeste årene igangsette revisjon av konsesjonsvilkårene med det formålet å vurdere…

17-02-2021

MUST Build

Har du lyst til å oppleve hvordan det er å jobbe i et tverrfaglig prosjekt i byggebransjen?

01-10-2020

MUST Samferdsel

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle…

MUST Konstruksjon

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle…

MUST Renewable Energy

An exciting opportunity for a summer internship where you get to use and develop your skills in a renewable energy project for one of…

Drone – flyvende og undervanns

Multiconsult bruker droner i en rekke oppdrag, både flyvende drone og spesialiserte droner til undervannsinspeksjon

02-04-2020

Skredfareutredning

Multiconsult har bred kompetanse innen skredfareutredninger fra bratt terreng (snø-, sørpe-, flom-, jordskred, samt steinsprang og steinskred) i hele Norge.

13-11-2019