1/2

Multiconsult bruker Blueye undervannsdrone i oppdrag

2/2

Blueye undervannsdrone I Photo: Blueye

Drone – flyvende og undervanns

Multiconsult bruker droner i en rekke oppdrag, både flyvende drone og spesialiserte droner til undervannsinspeksjon

Flyvende drone

Multiconsult har siden 2014 brukt flyvende droner i over 100 oppdrag. Dronene har typisk blitt brukt til innhenting av fotodokumentasjon av objekter, som en del av tilstandsvurderinger eller planlegging av ulike former for tiltak.

Av typiske bruksområder for flyvende droner kan nevnes:

  • Fotodokumentasjon av aktivitet og fremdrift på anleggsplasser
  • Fotodokumentasjon av demninger og bekkeinntak.
  • Kartlegging av traséer for rørgater og vannkraftverk
  • Fotodokumentasjon av andre objekter i forbindelse med befaringer.
  • Fotometri som underlag til 3D-modeller

Multiconsult benytter i dag droner av typen DJI Phantom 4 til våre drone inspeksjoner. Alle våre dronepiloter har nødvendig godkjenninger som RPAS-operatør 1 (RO1) iht. Luftfartstilsynets retningslinjer. Multiconsult har også avtaler med firmaer som kan utføre droneoppdrag i høyere kategorier enn RO1.

Undervannsinspeksjoner med drone:

Multiconsult har siden 2019 brukt undervannsdrone for å kunne ta bilder og videoer ved undersøkelser og inspeksjon av objekter under vann. Undervannsdronen blir i dag spesielt anvendt innenfor inspeksjon av dammer og vannkraftverk hvor man har behov for å se nærmere på bl.a. luker, rør, tunneler, utslag og dammer. Bruk av drone muliggjør inspeksjoner uten behov for nedtapping av anlegg som kan være både dyrt og tidkrevende.

Til undervannsinspeksjoner bruker Multiconsult en Blueye Pioneer med fullt HD-kamera samt kraftige LED lys (3300 lumen) som kan brukes på dybder ned til 150 meter.