Vikingmuseet

MUST Build

Har du lyst til å oppleve hvordan det er å jobbe i et tverrfaglig prosjekt i byggebransjen?

Gjennom vårt unike sommerprogram Must Build får du som student anledning til å bruke eksisterende kunnskap, og lære nye ferdigheter i et tverrfaglig og fremtidsrettet byggeprosjekt.

I dette sommerprogrammet jobber du i et team som består av studenter med ulik faglig bakgrunn. Vi søker studenter fra ingeniørfag, arkitektur, økonomi og IKT som kan gå inn i fagområdene illustrert under:

 

Gjennom sommeren 2021 skal Must Build-teamet løse en utfordring i et av Multiconsults mest komplekse prosjekter. Hver enkelt student må benytte sin egen faglige kompetanse for at prosjektgruppa sammen skal levere gode løsninger, og utfordre vår arbeidsmetodikk. Vi søker dermed fremtidens rådgivende ingeniører som er kunnskapssøkende, kreative og vil lære mer om hvordan man jobber med prosjektering av bygninger med flere fag involvert.

I rekrutteringsportalen må du velge ditt fagområde, og huke av for å bli vurdert for dette sommerprogrammet. Under er en beskrivelse av rollene i Must Build med lenke til rekrutteringsportalen:

Rådgivende ingeniør Byggeteknikk (RIB)

Fagområde: Konstruksjon

Til stillingen som rådgivende ingeniør bygg (RIB) i Must Build-teamet søker vi en løsningsorientert student som er nysgjerrig på konstruksjonsfaget og ivrig til å utforske nye arbeidsmetoder. Som RIB vil du være ansvarlig for å modellere og dimensjonere konstruksjonselementer, og videre sørge for at konstruksjonssikkerheten og det tverrfaglige grensesnittet er ivaretatt. Du vil bli utfordret til bruk av digitale arbeidsverktøy og effektivisere arbeidsflyten i prosjektet ved hjelp av programmering og parametrisering av prosesser.

 

Rådgivende ingeniør Elektro (RIE)

Fagområde: Elektro

Som rådgivende ingeniør elektro (RIE) i Must Build vil du ha ansvar for fagområdet elektro i prosjektet. Du vil måtte samarbeide med de andre fagfeltene, og sørge for å finne de beste løsningene. Ditt ansvar vil blant annet omfatte dimensjonering og prosjektering av elektro-installasjoner, modellering i Revit, effektberegninger og utredning lynvern. I tillegg vil du bli utfordret til modellering/dimensjonering ved hjelp av Grasshopper og programmering.

 

Rådgivende ingeniør Elektro (SmartBygg)

Fagområde: Elektro

Denne sommeren vil vi ha to rådgivende ingeniører elektro (RIE) inn i Must Build- teamet. Dere vil begge jobbe under elektroavdelingen og ha arbeidsoppgaver som er relevante til dette fagområdet. Elektro-SmartBygg vil derimot ha et større fokus på å utforske smartbygg-teknologi, samt bruk av digitale og bærekraftige løsninger. I tillegg til å utføre tradisjonelle RIE-oppgaver skal du ved hjelp av undersøkelser og workshops kartlegge brukerbehov i et smartbygg og sørge for at funksjonskrav og tekniske grensesnitt ivaretas.

 

Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

Fagområde: VVS (varme, ventilasjon og sanitærteknikk)

Vi søker en initiativrik og nysgjerrig student med interesse for VVS og bærekraft til rollen som RIV i sommerprosjektet Must Build. Som rådgivende ingeniør VVS (RIV) vil du ha ansvar for hele fagområdet VVS. Du vil få stor frihet til å benytte både tradisjonelle og utradisjonelle metoder for å oppnå best mulig inneklima med et sterkt fokus på energieffektivitet. Ditt ansvar omfatter dimensjonering og prosjektering av energieffektive VVS anlegg, modellering i Revit, samt å sørge for at prosjektets tverrfaglige grensesnitt blir ivaretatt.

 

Prosjektleder

Fagområde: Prosjektstyring

For å lede prosjektgruppa søkes 2 studenter med bakgrunn innen ingeniørfag, risikostyring og økonomi.

Som prosjektledere for Must Build får dere ansvar for å styre prosjektet mot det definerte resultatmålet som settes med resten av gruppa. Daglige oppgaver innebærer å planlegge og koordinere prosjekteringsarbeidet, styre ressurser og følge opp fremdrift i sommerprogrammet. Enkelte koordineringsoppgaver utføres i samarbeid med Digital samhandlingsleder.

 

Digital samhandlingsleder

Fagområde: BIM/Digitalisering

Som Digital samhandlingsleder skal du koordinere teknologibruken i Must Build mot det definerte resultatmålet. Du får implementere egnet strategi for modellgjennomføring og informasjonsflyt i prosjekteringen, og bidrar til å følge opp fremdrift sammen med prosjektlederne. Stillingen innebærer også å orientere seg rundt, og evt anvende, alternative eller utradisjonelle teknologier for prosjektering og digital dataflyt/BIM-koordinering; som for eksempel VR/AR og spillteknologi.

 

Arbeidet utføres ved vårt hovedkontor i Oslo.

Årets mest spennende sommerjobb?

Søk her innen 18.oktober og fortell oss hvorfor du vil være med i Must Build.