Barcode er blant byggene Multiconsult har prosjektert.

MUST Konstruksjon

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

Must Konstruksjon er en spennende mulighet for deg som ønsker en sommerjobb hvor du får brukt din kompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling.

I Must konstruksjon grupperes deltagerne i ulike team, hvor hvert team får jobbe med komplekse problemstillinger innen konstruksjonsteknikk tilknyttet ett eller flere av våre prosjekter. Prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med veileder og fagavdelingene i Multiconsult.

Multiconsult er et av landets største konsulentselskaper innen konstruksjon. Oppdragporteføljen inkuderer prosjekter som Hebron betongplattform, marine konstruksjoner ved russiske skipsverft, Nyhamna Expansion, utviklingsprosjekt for kjedet flytebru, Deichmanske hovedbibliotek, Barcode, Munch-museet, Kampflybasen på Ørland, Campus Ås, Youngskvartalet og Hydro Karmøy.

Som deltaker i Must Konstruksjon vil du i løpet av sommeren stå overfor flere spennende oppgaver. Typiske arbeidsoppgaver kan være å bestemme bæresystem, beregne lastsituasjon, etablere lastkombinasjoner, vurdere dimensjoner på konstruktive elementer og/eller vurdere global stabilitet samt deformasjoner. Andre mulige oppgaver er å utføre FEM analyser av spesifikke problemer. Slike oppgaver kan dreie seg om utforming av komplekse knutepunkter, evaluere spenningskonsentrasjoner og utmattingsproblematikk, skader ved støt/dropped-object, eller bestemme optimalt armeringsbehov i avanserte betongkonstruksjoner.

Alle teamene får hver sin veileder og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. Teamdeltagerne deltar også på byggeplassbesøk til ett eller flere av våre prosjekter nasjonalt eller internasjonalt, for å få innsikt i byggeprosessen.

Studentene som deltar på Must konstruksjon er 3. og 4. års studenter innen konstruksjonsteknikk (for eksempel bygg, marin, maskin). Arbeidet utføres ved vårt kontor i Oslo. I tillegg til lønn dekkes utgifter i forbindelse med reiser i programmet. Sommerprosjektets varighet er seks uker, fordelt på to tre-ukers perioder med to uker ferie mellom.

Gjennom Must Konstruksjon vil du få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor. Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden skal kunne realisere prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Vi har klare forventninger til deg, blant annet forventer vi at du er sulten på faglige utfordringer, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre.

Bransjens mest spennende sommerjobb innen konstruksjonsteknikk?

Stillingsutlysning for Must Konstruksjon 2021 lyses ut som ledig stilling med frist 18.oktober.