Konstruksjonsteknikk

Multiconsult har et stort og meget erfarent fagmiljø innen konstruksjon av stålkonstruksjoner.

03-06-2014

Trafikk og Transport

Gode samferdselstiltak gir samfunnet den nødvendige mobilitet. Forskjellige trafikantgrupper har ulike behov, og det å skape sikre og fleksible transportløsninger som dekker alle former…

Marin geoteknikk

Multiconsult leverer tjenester og dekker alle felt innen marin geoteknikk. Disse tjenestene leveres av en gruppe dedikerte og svært dyktige geotekniske ingeniører.

Kyst og marin

Multiconsult har havneplanlegging i utsatte og arktiske områder som spesialitet.

Vann og Avløp

En sikker vannforsyning og en miljøriktig avløpshåndtering er en grunnleggende forutsetning for vår høye levestandard. Forventede klimaendringer stiller dessuten nye og skjerpede krav til…

Arktisk og kaldt klima engineering

Multiconsult har spesiell kompetanse innen arktisk og kaldt klima og marin teknikk.

Elektroteknikk

Verden utsettes for et voksende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer - og energieffektive løsninger. Som følge av dette er det en økende…

28-05-2014

Lysdesign

Multiconsult tilbyr spisskompetanse på lys og belysning innenfor alle typer områder, både innendørs og utendørs. Fagmiljøet fungerer som bindeledd mellom arkitekt, elektroingeniør, byggherre og…