Vibrasjoner og skinnegående transport

Multiconsult har lang erfaring med både å fastsette vibrasjonsgrenser og å utføre vibrasjonsmåling og utarbeide løsninger for å redusere vibrasjoner i ulike samferdselsoppdrag.

13-06-2014

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)

Hvordan oppnå sikkerhet, oppetid og regularitet i baneprosjekter?

Terminalløsninger og rangerbanegårder

Multiconsult har stor kunnskap og erfaring på området og har de siste årene vært inne i en rekke terminaler både på utredning, hovedplan og…

Energibruk og bygningsfysikk

Multiconsult har som første rådgiverselskap valgt å kombinere kompetanseområdene energibruk og bygningsfysikk - og vårt samlede fagmiljø er unikt i Norge. Vi har flere…

11-06-2014

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning – energi

Multiconsult har omfattende erfaring fra plan- og utredningsprosesser for prosjekter innen energiproduksjon og -distribusjon, både nasjonalt og internasjonalt. Vi utarbeider konsesjonssøknader og konsekvensutredninger (KU)…

Konsesjonssøknad og miljøvurdering for småkraftverk

Vannkraftmiljøet i Multiconsult har erfarne fagfolk med teknisk, økonomisk, samfunns- og miljøfaglig bakgrunn som har spisskompetanse på utarbeidelse av konsesjonssøknader. Siden 2003 har vi…

Miljøplaner og miljøoppfølging – energianlegg

Miljøplaner for energiproduksjons- og overføringsanlegg har som hensikt å sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift tar hensyn til miljøinformasjon framkommet i…

SHA- og miljøledelse

Multiconsult har i flere år arbeidet systematisk for å bygge opp spesialkompetanse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø og har flere…

10-06-2014

Analyse og due dilligence

Med mer enn 100 års erfaring innen rådgivning og prosjektering av fornybare energianlegg, har Multiconsult kompetansen til å gjennomføre tekniske, kommersielle og regulatoriske due…

Elkraft systemer

Multiconsult står for solide elkrafttekniske løsninger i kombinasjon med god prosjekt- gjennomføring og koordinering.