Foto: Jo Michael

Foto: Jo Michael

SHA- og miljøledelse

Multiconsult har i flere år arbeidet systematisk for å bygge opp spesialkompetanse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø og har flere medarbeidere med bred kunnskap og erfaring innenfor HMS-området.

Multiconsult har rådgivere med spesialkompetanse innen HMS-styring, ytre miljø, fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene, ulike typer HMS-risikoanalyser, miljøbudsjett og livsløpsanalyser (LCA). Vi hjelper kunden med å ivareta myndighetskrav og å etablere og følge opp egne HMS-mål og -krav både ved prosjektering av nye anlegg og i driftsfasen.

Multiconsult kan tilby rådgivere med spesiell HMS-styringskompetanse og lang og allsidig erfaring knyttet til alle aspekter ved teknisk arbeidsmiljø/ yrkeshygiene og ytre miljø innenfor energisektoren. Erfaringen inkluderer prosjektering av nye anlegg, modifikasjonsprosjekter og HMS-støtte og rådgivning til driftsorganisasjoner.

Vi har meget god kjennskap til myndighetskrav og erfaring fra arbeid i og for myndighetsorganer (Arbeidstilsynet og Klif).

Nøkkelreferanser

  • Risiko og sårbarhetsanalyser:

Hammerfest Energi, ny transformatorstasjon på Hyggevatn

Det norske Veritas varmesentral

  • HMS-revisjoner:

Statkraft

Akershus Energi

  • Risikovurdering mht. planlagt ombygging:

Akershus energi, Klosterfossen kraftverk

  • HMS-ledelse i prosjekter:

Devoll Hydropower project, Albania

Goliat Onshore Electrification project, Eni Norge AS