Energibruk og bygningsfysikk

Multiconsult har som første rådgiverselskap valgt å kombinere kompetanseområdene energibruk og bygningsfysikk - og vårt samlede fagmiljø er unikt i Norge. Vi har flere av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen både energibruk, bygningsfysikk, BREEAM, miljø og bygningsintegrert solenergi samlet i samme enhet, noe som fører til en sømløs integrering av fagene.

Energi- og miljøriktig prosjektering står sterkt i Multiconsult og vi har erfarne energirådgivere som identifiserer gode totalløsninger sammen med byggherre, arkitekt og andre rådgivende ingeniører. Dette bidrar til høyere energiytelse, redusert miljøbelastning og bedre økonomi for våre kunder. Produktene knyttet til energiledelse og integrert energidesign kombinert med solid kompetanse innenfor BREEAM og solenergi er nøkkelen til de gode resultatene.

Innen bygningsfysikk har vi har lang erfaring og dybdekompetanse når det gjelder materialegenskaper og transportprosesser for varme, fukt og luft, noe som blir enda viktigere for å unngå byggskader i morgendagens energieffektive bygg og tøffere klima. Vi kan vurdere hvordan slike prosesser påvirker bygningene og materialene, og hvilke konstruksjoner, materialer og detaljløsninger som er egnet under ulike inne- og uteklimatiske forhold. Vi utfører skadevurderinger, termografering og tetthetsprøving.

Multiconsult breddekompetanse gjør at vi kan tilby totalrådgivning for klimaskallet for større, komplekse bygg. Produktet omfatter alle ytelser for klimaskallet, som materialkunnskap, varmeisolering, fuktsikkerhet, tetthet, lydisolering, brannsikkerhet, energibalanse, lystransmisjon, solavskjerming, bygningsintegrert solenergi, korrosjon og bestandighet, sekundærbæresystem og renholdssystemer. Du bestemmer hvordan pakken skal se ut – og vi setter sammen et egnet team med noen av våre beste rådgivere innenfor de aktuelle fagene.

Leveranser

 • Energiledelse og energieffektivisering med strategi- og handlingsplaner og oppfølging av energibruk
 • Energi- og miljøanalyser samt energimerking med kartlegging, analyse og forslag til tiltak samt prosjektering og rådgivning for gjennomføring
 • Integrert energidesign (IED) for realisering av energieffektive bygg for fremtiden. IED er energikonseptplanlegging og team-arbeid fra tidlig fase når man har de største påvirkningsmulighetene, samtidig som kostnadene forbundet med endringer er lave.
 • Inneklimarådgivning – luftkvalitet (termisk og atmosfærisk), dagslys, radon, støy m.m.
 • BREEAM Akkreditert profesjonell og revisor, Miljøfyrtårn og klimagassregnskap
 • Solenergi  – rådgivning og prosjektering innenfor solstrøm og solvarme
 • Potensialstudie for bærekraftig oppgradering
 • Bygningsfysisk rådgivning i alle faser i byggeprosjekter
 • Skade- og tilstandsvurdering av eksisterende bygg
 • Fukt og inneklima – måling, logging og analyse
 • Termografering og tetthetsprøving med sertifiserte termografører
 • FoU innen energibruk og bygningsfysikk