1/3

Vålandshaugen barnehage, som også viser lekehytta med solceller og vindmølle | Illustrasjon: Abacus AS

Bygg og eiendom prosjekt Vålandshaugen barnehage

2/3

Vålandshaugen barnehage | Illustrasjon: Abacus AS

Bygg og eiendom prosjekt Vålandshaugen barnehage

3/3

Vålandshaugen barnehage. Oversikt uteområdet | Ill.: Abacus AS

Vålandshaugen barnehage

Nybygg, passivhus

Full prosjektering av varme, sanitær og ventilasjonssystemet.

Simuleringer for energiforsyning fra solfanger og bergvarmepumpe.

Vi har vært med innen RIV og RIEn.

Løsning av oppdraget

Tekniske løsninger ble valgt i nært samarbeid med andre prosjekterende og prosjektleder.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Beskrivelser
  • Tegninger
  • Oppfølging under bygging
  • Energisimuleringer mot passivhus og klimasimulering for utsatte soner
  • Prosjektering av varmesystemet og energiforsyning
  • Energimerking