1/3

Utomhusplan | Foto: Multiconsult

2/3

Eksisterende erosjonsproblem | Foto: Multiconsult

3/3

Nytt tiltak under bygging | Foto: Multiconsult

Meklenborg og Hov barnehage

Utomhusplan

Rammeavtale med CHP/Omsorgsbygg. Oppgradering av uteområder i barnehager i Oslo og Akershus. Oppgradering av lekeområdet. Utarbeidelse av utomhusplan for området med oppgradering av dekker, overvannsproblematikk, nye lekeapparater og grillhytte.

Løsning av oppdraget

Meklenborg og Hov er sammenslåtte barnehager som eies av Oslo Kommune. Barnehagene har 54 barn og ligger i Bydel Vestre Aker i Oslo. Barnehagen har fire avdelinger med barn i alder fra 10 mnd. – 6 år. Meklenborg barnehage ligger i terreng med store høydeforskjeller. Vann har over tid erodert skråningene i barnehagen og ført til store overvannsproblemer.

Overvannsproblematikken er på grunn av at sand fra sandkassene flyter ut på hele området og tettes sluk. Uteområdet oppgraderes derfor med et nytt dreneringssystem samt nye dekker og gode kantavgrensninger mot sandkasser. Nye lekeapparater, sandkasser, grillhytte og nye dekker tilpasset ulike aldergrupper og sosiale formål er prosjektert og byggestart forventes i mai 2016.

Våre tjenester

  • Brukerprosesser/Medvirkningsprosess
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Byggeplan