1/3

Utomhusplan | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Fugleredehuske | Foto: Hags.no

3/3

Inspirasjonsbilde hengebro | Foto: sbva.at

Smedstua barnehage

Utomhusplan

Rammeavtale med CHP/Omsorgsbygg. Oppgradering av uteområder i barnehager i Oslo og Akershus.

Oppgradering av lekeområdet. Utarbeidelse av utomhusplan for området med oppgradering av dekker, terrengforskjeller, nye lekeapparater og sykkelbane.

Løsning av oppdraget

Smedstua barnehage er en kommunal barnehage med 71 barn i Bydel Stovner i Oslo. Barnehagen har 5 avdelinger med barn i alder fra 1-6 år. Barnehagen består er en gammel gård der låven har blitt erstattet med et nytt bygg, mens gårdshuset og stabburet er intakte.

Gårdstunet har store terrengforskjeller som gjør deler av uteområdet uegnet som lekeområder. Terrengforskjellen har blitt utnyttet ved å lage to nivåer med en hengebro mellom områdene. Nivåforskjellene bidrar til en spennende lekeplass som utfordrer barnas motorikk og høydefølelse.

Våre tjenester

  • Brukerprosesser/
    Medvirkningsprosess
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Byggeplan