1/2

Utomhusplan | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Eksisterende situasjon | Foto: Hent.no

Kværnerdalen barnehage

Utomhusplan

Rammeavtale med CHP/Omsorgsbygg. Oppgradering av uteområder i barnehager i Oslo og Akershus.

Oppgradering av lekeområdet. Utarbeidelse av utomhusplan for området med oppgradering av dekker, overvannsproblematikk, nye lekeapparater og solskjerming.

Løsning av oppdraget

Kværnerdalen barnehage er en kommunal barnehage i Bydel Gamle Oslo. Barnehagen er en av Oslos største barnehager med 346 barn, og består av 4 avdelinger med barn i alder fra 0-6 år. Barnehagen er noen år gammel og har utnyttet tomtearealet slik at uteområdene ligger oppå en parkeringskjeller.

Overbygningen på utearealet har ikke tilstrekkelige drenering og dette fører til at vann blir stående på hele lekeplassen. Dette har resultert i at hele uteområdet må graves opp, nye drensledninger og masser må legges ned, og nye permeable dekker har blitt prosjektert. Det er utfordringer med skyggeområder fordi det ikke finnes tilstrekkelig med vegetasjon på området. Det har derfor blitt prosjektert flere solseil som skal kaste skygge over området.

Våre tjenester

  • Brukerprosesser/Medvirkningsprosess
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Byggeplan