1/2

Utomhusplan | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Eksisterende situasjon | Foto: Multiconsult

Oskar Bråten barnehage

Utomhusplan

Rammeavtale med CHP/Omsorgsbygg. Oppgradering av uteområder i barnehager i Oslo og Akershus. Oppgradering av lekeområdet. Utarbeidelse av utomhusplan for området med oppgradering av dekker, nye lekeapparater, amfi og sykkelbane, samt beskjæring av vegetasjon.

Løsning av oppdraget

Oskar Bråten barnehage er en kommunal barnehage med 43 barn i Bydel Sagene i Oslo. Barnehagen har 3 avdelinger med barn i alder fra 1-6 år. Det er svært høy vegetasjon i og utenfor lekeområdet som kaster mye skygge over området. I samarbeid med dendrolog har det blitt gjort vurderinger av tilstanden til trærne som har ført til beslutning om å beskjære og fjerne noen av trærne.

Utflytende sandmasser fra sandkassene fører til mye støv i enkelte områder. Det har blitt jobbet med kantavgrensninger mellom belegg og dekker, terrengforming, skyggealternativer, sykkelbane og tumleplass.

Våre tjenester

  • Brukerprosesser/Medvirkningsprosess
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Byggeplan