1/3

Utomhusplan | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Eksisterende situasjon | Foto: Multiconsult

3/3

Eksisterende situasjon | Foto: Multiconsult

Heftyes barnehage

Utomhusplan

Rammeavtale med CHP/Omsorgsbygg. Oppgradering av uteområder i barnehager i Oslo og Akershus. Oppgradering av lekeområdet. Utarbeidelse av utomhusplan for området med oppgradering av dekker, overvannsproblematikk, nye lekeapparater og sykkelbane.

Løsning av oppdraget

Heftyes barnehage er en kommunal barnehage med 118 barn i Bydel St. Hanshaugen i Oslo. Barnehagen har åtte avdelinger med barn i alder fra 1-6 år. Uteområdet i barnehagen er svært preget av overvannsproblematikk på grunn av at sand fra sandkassene flyter ut på hele området og tetter sluk. Uteområdet oppgraderes derfor med et nytt dreneringssystem samt nye dekker og gode kantavgrensninger mot sandkasser. Sykkelbane, nye lekeapparater, sandkasser og nye dekker tilpasset ulike aldergrupper og sosiale formål er prosjektert og byggestart forventes i 2016.

Våre tjenester

  • Brukerprosesser/Medvirkningsprosess
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Byggeplan