Aker, barnehage, lekeplass, utomhusplan, granskog, oase, multiconsult

1/3

Plan | Illustrasjon: Multiconsult

Aker, barnehage, lekeplass, utomhusplan, granskog, oase, multiconsult

2/3

Gangvei foran barnehagen inspirert av elva ”Helgåa” | Foto: Multiconsult

Aker, barnehage, lekeplass, utomhusplan, granskog, oase, multiconsult

3/3

Lekeplass inspirert av Aker Mekaniske verksted| Foto: Multiconsult

Aker Barnehage

Utomhusplan

Aker barnehage ligger på Ørin i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Barnehagen ble oppført i 2007, i et område med vel etablert granskog. Dette var et positivt utgangspunkt og til inspirasjon for Multiconsult som skulle tegne utomhusplan før byggingen.

Vegetasjon er bevart på deler av tomta som små oaser. Dette har gitt stor gevinst både klimamessig og for lekeopplevelsen for barna.

Løsning av oppdraget

Inspirasjon til lekearealene er hentet fra nærmiljøet og de ulike miljøene er gitt identitetsskapende navn som ungene lett kan kjenne igjen. Lekearealene for de minste barna er kalt ”Havfrua” etter den lokale badeplassen. ”Volhaugen” er terrengvollen, og ”Helgåa” er navnet på gangstien inspirert av elvas former. I ”Nerskogen” er det en gapahuk og området for klatrelek er inspirert av Aker Mekaniske verksted.

Våre tjenester

  • Prosjektering av utomhusområdene