Nymansvegen, barnehage, multiconsult, støy, tiltak, romakustikk, stavanger

Lokalet før tiltak | Foto: Multiconsult

Nymansveien barnehage

Måling av etterklangstid og utarbeidelse av romakustiske tiltak

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av klager fra de ansatte. Høye lydnivåer over lengre tid førte til at barn og voksne ble slitne, og dette gikk utover både arbeidslyst og trivsel. Det kan være utfordrende å skape gode lydforhold i barnehager. Når mange barn er samlet på ett sted, vil det naturlig oppstå mye lyd. Det er derfor viktig å sørge for god dempning av lokalene.

Løsning av oppdraget

For å kartlegge eksisterende forhold ble en etterklangstidsmåling utført. Denne viste at grenseverdi ikke var oppfylt, og tiltak var nødvendig. Løsningen ble å skifte ut deler av himlingen med en absorberende himling og montere veggabsorbenter på utvalgte flater. Kontrollmålinger ble utført etter tiltak var gjort. De ansatte opplevde at de fikk en helt ny arbeidshverdag etter tiltakene var gjennomført.

Våre tjenester

  • Romakustiske vurderinger
  • Måling av etterklangstid