Multiconsult - Bygg og eiendom - Powerhouse One - 1390x576px

1/2

Powerhouse One | Illustrasjon: Snøhetta

2/2

Brattørkaia i Trondheim | Illustrasjon: Snøhetta

Powerhouse One

Kontorbygg Brattørkaia

Powerhouse One blir det første energipositive kontorbygget i Norge. Multiconsult har bistått med ekspertise på solceller og solcelleteknologi der byggets arkitektur har blitt tilpasset for å kunne bruke sol som energikilde. Et sydvest-vendt skråtak med solceller gir en optimal løsning med tanke på energiproduksjon i selve bygget. Dette er helt avgjørende for at bygget skal gå i pluss energimessig.

Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet av byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Totalt kommer Powerhouse One ut med et overskudd hvert år på 5 kWh pr kvadratmeter. Det gjør det til et plusshus, og et pionerprosjekt i verdensklasse.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har levert fagekspertise på solceller og solcelleteknologi. Det har blitt levert rådgivning i forhold til best mulig utnyttelse av solenergi med løsninger knyttet til:

  • Utforming av bygget for å fange mest mulig sol.
  • Optimal takvinkel.
  • Bruk av solceller i fasadene.
  • Tekniske løsninger og integrering i bygget.
  • Hvor mye elektrisk kraft som kan produseres på bygget.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Utarbeidelse av rapporten «Powerhouse Brattørkaia – Du ser det ikke før du tror det!» i forbindelse medreguleringsplanen