Arealplan og utredning

Multiconsult har et stort og veletablert fagmiljø innenfor arealplanlegging og utredninger. Fagmiljøet har kompetanse til å gjennomføre planprosesser for alle typer tiltak, og jobber…

20-06-2014

Akustikk, støy og vibrasjon

Det er viktig med gode lydforhold der vi oppholder oss. Dette gjelder enten det er romakustikk i teater, konsertsal, kontorer, kino, undervisningsrom eller beskyttelse…

Miljøstyring av bygg

Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet og kravene blir strengere. Multiconsult følger utviklingen og har samlet kompetanse…

17-06-2014

SHA- og miljøledelse

Multiconsult har i flere år arbeidet systematisk for å bygge opp spesialkompetanse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø og har flere…

Akustikk – støy – vibrasjon

Gode lydforhold er når operatører på oljeplattformer kan kommunisere tydelig med hverandre, og når lydtekniske løsninger sørger for at hørselskader unngås i arbeid med…

Spesialtjenester

Multiconsult utfører en rekke spesialtjenester for olje- og gassnæringen. Vi har spesialister som jobber world-wide innen områder som støy, vibrasjon og akustikk, HVAC, commissioning,…

13-06-2014

Prosjektledelse

Prosjektering- og byggeledelse

Trafikktilbud og ruteplanlegging

Utvikling av gode trafikktilbud og god ruteplanlegging er sentralt ved utvikling av gode løsninger på bane.

Strategisk samferdselsplanlegging

Et velfungerende transportsystem er avgjørende for gode bymiljø i de voksende storbyområdene og for utviklingen av næringsliv og bosetting i hele landet.

Analyser og kapasitetsvurderinger

Multiconsult besitter et solid analysemiljø innenfor samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi med tilgang på et bredt sett av metoder for å gi best mulig støtte til…