Multiconsult - Miljø og naturressurser - Tjensester - Akustikk støy vibrasjon

Multiconsult - Akustikk, støy og vibrasjon

Akustikk, støy og vibrasjon

Det er viktig med gode lydforhold der vi oppholder oss. Dette gjelder enten det er romakustikk i teater, konsertsal, kontorer, kino, undervisningsrom eller beskyttelse mot støy fra vegtrafikk, vindmøller, ventilasjonsanlegg eller naboens stereoanlegg.

Multiconsults akustikkmiljø er et av Norges største og ledende fagmiljø innen akustikk, støy og vibrasjoner. Selskapet gjennomfører oppdrag i hele Norge, samt i Sør-Korea (Geoje) og i Singapore (boreplattformer og boligplattformer).

Til sammen har selskapet over 40 spesialrådgivere innen fagområdet. Bakgrunnen til den enkelte er variert og allsidig. I Multiconsult finnes kompetanse for alle faglige problemstillinger knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner, inklusive ledelse av større sammensatte oppgaver.

Multiconsult har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningslovgivningen for lydtekniske forhold som dekker ansvarsområdene prosjektering og kontroll av prosjektering.

Tjenester

Multiconsult utfører tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-rådgivning, via  detaljprosjektering til etterkontroll med målinger.

Tjenestene dekker områdene:

  • Bygningsakustikk (lydisolasjon, trinnlyd
  • Romakustikk
  • Elektroakustikk/STI-beregninger for PA-anlegg
  • Støy/vibrasjoner fra tekniske installasjoner
  • Støy og vibrasjoner fra samferdsel som vei, jernbane og fly
  • Støyovervåking av bygge- og anleggsvirksomhet
  • Støy fra industri
  • Støy offshore: Prosjektering i henhold til NORSOK S-002 og T-100
  • Lydmålinger: For eksempel ettermålinger i ferdig bygg (lydreduksjon, trinnlyd, etterklangstid, lydnivå fra tekniske installasjoner, øvrige lydforhold).

Multiconsult utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter. Selskapet beregner lyd fra alle typer støykilder og lager støysonekart for større og mindre områder.

I tillegg tilbys undervisning, kurs og foredrag etter behov, og Multiconsult har blant annet bistått entreprenører, høgskoler, byggherrer og arkitekter.