Multiconsult - Bygg og eiendom - Lysdesign - Lensefester, Nybrufoss - Kongsberg | Foto: Gunnar Søgard, Multiconsult

Lensefester, Nybrufoss - Kongsberg | Foto: Gunnar Søgard, Multiconsult

Lysdesign

Multiconsult tilbyr spisskompetanse på lys og belysning innenfor alle typer områder, både innendørs og utendørs. Fagmiljøet fungerer som bindeledd mellom arkitekt, elektroingeniør, byggherre og andre involverte – og bør komme tidlig inn i prosessen for å opprette et godt og tett samarbeid med arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt og andre aktuelle aktører.

 

Selskapets lysdesignere og elektroingeniører har solid kompetanse innenfor alle deler av belysningsfaget, med bred erfaring med rådgivning og prosjektering av belysnings- anlegg.

Rundt 80 prosent av alle sanseinntrykk vi mennesker mottar får vi gjennom synet. Vi er avhengige av lys for å oppfatte omgivelsene rundt oss, og lyset påvirker oss i stor grad både psykologisk og fysiologisk. Riktig og god belysning er en forutsetning for at vi mennesker skal trives og for at vi skal kunne utføre våre arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

Multiconsults lysdesignere har evnen til å tenke helhetlig om alle faktorer som berører en lysinstallasjon. Medarbeiderne har inngående kunnskap om temaer som belysningsteknikk, syn og persepsjon, lysets helsemessige påvirkning, analyse og konseptutvikling, energi og livsløpskostnader.

Med bakgrunn i denne kunnskapen skapes gode belysningsanlegg som tilfredsstiller krav fra både byggeier og bruker. Det er først og fremst brukerens behov som legges til grunn når belysningen skal planlegges, samt hvilken funksjon belysningen skal tilfredsstille.

En betydelig andel av bygningers samlede energibruk går til belysning, noe som gjør det viktig å ha stort fokus på energioptimalisering, I planleggingen av et belysningsanlegg legger Multiconsult stor vekt på visuell komfort, estetikk og opplevelse, men vel så viktig er fokuset på miljø og energieffektive løsninger – samt drift og vedlikehold.

Lysdesignerne i Multiconsult er leverandøruavhengige, og utarbeider gode belysningsløsninger og prinsipper uavhengig av produktsortiment.

Tjenester

 • Steds og brukeranalyser
 • Tilstandsanalyser
 • Konseptutvikling
 • Overordnede lysplaner
 • Valg av visuell profil
 • Visualiseringer
 • Lysberegninger
 • Dagslysberegninger

Nøkkelreferanser

 • Historisk museum – Middelaldersalen – tilstandsanalyse
 • Politihøgskolen – Svømmehall og garderobeanlegg
 • Sinsen Skole
 • Sæterhytten
 • Åsland Skytebane
 • Grorud park
 • Kommunenes Hus
 • Utenriksdepartementet – Presserom
 • Nytt Munchmuseum og Nye Deichmanske bibliotek – Kulturbyggene i Bjørvika
 • Jonsvollkvartalet i Bergen, Sparebanken Vest