Marin geoteknikk

Multiconsult leverer tjenester og dekker alle felt innen marin geoteknikk. Disse tjenestene leveres av en gruppe dedikerte og svært dyktige geotekniske ingeniører.

Multiconsult har gjennom flere tiår opparbeidet seg verdensledende kompetanse for å utvikle optimale fundamenteringsløsninger for alt fra kystnære strøk til dypvannslokasjoner. Hovedutfordringer knyttet til optimalisering av fundamentkonsept er: funksjonskrav, installasjon og kost. Multiconsult leverer geoteknisk design for alle type marine konstruksjoner, som for eksempel subseastrukturer, forankring, betongfundamenter (GBS), stålunderstell for “jackets”, offshore vindturbiner og dypvannsbruer.

Multiconsult har lang erfaring og verdensledende kompetanse innen marin geoteknikk og kan bistå i alle faser av prosjektet:

  • Planlegging og oppfølging av offshore grunnundersøkelser
  • Gjennomførbarhet/konseptstudier
  • Front End Engineering Design (FEED)
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging på byggeplass/site
  • Offshore installasjon
  • Fjerning/nedstengning av felt

Olje og gass

Multiconsult har vært med på det norske oljeeventyret fra starten og har således mer enn 40 års erfaring innen marin geoteknikk. I dag bistår Multiconsult med utvikling av olje og gassfelt over hele verden. Typiske fundamenttyper for oljenæringen er peler, bøttefundamenter og direktefundamentering (mudmats og GBS).

Offshore vind

Multiconsult har bred erfaring innen fundamentering av offshore vindturbiner. Prosjektporteføljen inkluderer både flytende og bunnfaste vindturbiner, og typiske fundamenttyper er bøttefundamenter, peler og direktefundamentering (GBS). Multiconsult er også involvert i doktoravhandling innen temaet horisontalstøtte av stor-diameter peler.

Infrastruktur

Multiconsult er involvert i fundamentering av dypvannsbruer for fjordkrysninger på Vestlandet i forbindelse med fergefri E-39. Dette arbeidet inkluderer en pågående doktoravhandling.

Tverrfaglig kompetanse

Multiconsult sine geotekniske ingeniører er en del av det sterke tverrfaglige miljøet i Multiconsult, og samarbeider tett andre fagfelt som konstruksjon, energi og samferdsel. Denne unike tverrfaglige kompetansen tillater Multiconsult å tilby komplette løsninger skreddersydd kundens behov