Undervannsinspeksjoner med drone

Multiconsult har siden 2019 brukt undervannsdrone for å kunne ta bilder og videoer ved undersøkelser og inspeksjon av objekter under vann. Undervannsdronen blir i dag spesielt anvendt innenfor inspeksjon av dammer og vannkraftverk hvor man har behov for å se nærmere på bl.a. luker, rør, tunneler, utslag og dammer. Bruk av drone muliggjør inspeksjoner uten behov for nedtapping av anlegg som kan være både dyrt og tidkrevende.

Multiconsult bruker en Blueye Pioneer med fullt HD-kamera samt kraftige LED lys (3300 lumen) som kan brukes på dybder ned til 150 meter.

Om dette er noe som kan være aktuelt for deg, kontakt Anders Tørklep eller David Heiner for en uforpliktende prat. Multiconsult har også avtaler med andre firmaer som kan utføre større og mer komplekse inspeksjoner.