MUST Samferdsel

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

Must Samferdsel er en spennende mulighet for studenter med fordypning innen ulike fagdisipliner innenfor samferdsel. Her vil du få muligheten til å arbeide med komplekse, tverrfaglige prosjekter i et team med andre samferdselsstudenter, og lære om viktigheten av tverrfaglig samhandling.

Multiconsult har et av landets største samferdselsmiljøer. Oppdragsporteføljen inkluderer kjente prosjekter som den nye Fornebubanen i Oslo, Intercity Østfold, E6-prosjekter i Gudbrandsdalen, bybanen i Bergen, bussveg i Stavanger og ny vannforsyning til Oslo, bare for å nevne noen av de største – i tillegg til mange andre prosjekter av varierende størrelse. Samferdselsmiljøet i Multiconsult er i stor vekst, og det satses stort for at vi skalbidra inn i de mest interessante prosjektene i bransjen.

Gjennom en sommerjobb i Must Samferdsel vil man få god erfaring med prosjektarbeid i team. Det vil være fokus på at teamet skal tilegne seg god erfaring med prosjektarbeid på tvers av ulike fagfelt. Studentene vil få prøve seg på tøffe utfordringer som vanskelig kan løses bare innen sitt eget fagfelt. For å kunne løse komplekse problemstillinger innenfor samferdsel, må fagdisiplinene derfor samhandle godt for å finne de beste løsningene.

I løpet av programmet vil hver student ha en fadder som bistår og støtter underveis i arbeidet. Fadderen vil også ha en rolle som bindeledd mellom studenten og resten av det mer spissede fagmiljøet som studenten tilhører. På denne måten vil studenten også kunne få innsikt i andre prosjekter som vi jobber med og det spennende hverdagslivet til en ansatt i Multiconsult.

Studentene som kan søke på sommerjobbprogrammet Must Samferdsel er 3. og 4. års studenter innenfor fagområder som veg-, bane- og transportfag, vann og avløp, areal- og landskapsplanlegging. For fagretningen konstruksjon oppfordres det til å søke Must Konstruksjon.

Samferdselsmiljøet er godt representert i de fleste av Multiconsult sine mange kontorer i landet, men programmet for Must Samferdsel 2021 lokaliseres i Oslo. Deltagelse i sommerprogrammet lønnes som andre sommerjobber i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med evt. befaringer vil bli dekket. I tillegg tilbyr vi et sosialt program via Must gjennom sommeren.

Stillingsutlysning for Must Samferdsel 2021 er nå ute. Frist 18.oktober.

Bransjens mest spennende sommerjobb? Søk her.