MUST Samferdsel 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et utfordrende sommerprosjekt for deg med høy fagkompetanse, som også liker å jobbe i tverrfaglige team for å løse utfordrende prosjekter.

Multiconsult har et av landets største samferdselsmiljøer. Oppdragsporteføljen inkluderer kjente prosjekter som den nye Fornebubanen i Oslo, Intercity Østfold, E6-prosjekter i Gudbrandsdalen, bybanen i Bergen, bussveg i Stavanger og ny vannforsyning til Oslo, bare for å nevne noen av de største – i tillegg til mange andre prosjekter av varierende størrelse. Samferdselsmiljøet i Multiconsult er i stor vekst, og det satses hardt for at vi får bidra inn i de mest interessante prosjektene i bransjen.

Søk på denne spennende stillingen her.

Gjennom en sommerjobb i MUST Samferdsel vil man få god erfaring med prosjektarbeid i team. Det vil være fokus på at teamet skal tilegne seg god erfaring med prosjektarbeid på tvers av ulike fagfelt. Studentene vil få prøve seg på tøffe utfordringer som vanskelig kan løses bare innen sitt eget fagfelt. For å kunne løse komplekse problemstillinger innenfor samferdsel må fagdisiplinene derfor samhandle godt for å klare å finne de beste løsningene.

Neste års mest spennende sommerjobb?