MUST Build 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et utfordrende sommerprosjekt for deg med høy fagkompetanse, som også liker å jobbe i tverrfaglige team for å løse utfordrende prosjekter.

I Must Build vil en gruppe studenter med ulik bakgrunn få mulighet til å jobbe med et spennende case innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Her må hver enkelt student benytte sin faglige kompetanse, samt samarbeide med andre fagfelt, for å levere fremtidens løsninger for fremtidens byggeprosjekter.

Søk på denne spennende stillingen her.

Multiconsult er ute etter studenter med sterk interesse og nysgjerrighet for å utvikle fremtidens bygg konsepter. Målgruppen er hovedsakelig studenter med fordypning innen arkitektur,
prosjektledelse, digital samhandlingsleder, spillutvikler, bygningsfysikk og energibruk, akustikk, brannteknikk, konstruksjon, VVS og klimateknikk og elektro/automasjon. Hver student får en veileder og skal samarbeide tett med våre fagmiljøer. Arbeidet utføres på vårt hovedkontor i Oslo.

Gjennom Must Build vil du få utfordret deg faglig, både individuelt og i team. Du vil få god innsikt i vår arbeidshverdag og et godt fag- og arbeidsmiljø. Must tilbyr også et sosialt program gjennom sommeren hvor du vil bli kjent med en rekke andre studenter med annen fagbakgrunn.

Neste års mest spennende sommerjobb?