MUST Konstruksjon 2019

Must Konstruksjon 2019 er en spennende mulighet for deg som ønsker en sommerjobb hvor du får brukt din kompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling.

Gjennom et sommerprogram i Multiconsult tilbyr vi studenter en god og relevant første-erfaring. Du vil få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor.

Utvikling og dimensjonering av krevende konstruksjoner er en sentral del av Multiconsults virksomhet. Dette omfatter konstruksjoner som offshore betongplattformer, subseakonstruksjoner, havneanlegg, broer, bolig-, helse- og næringsbygg, dammer, industrikonstruksjoner og ulike konstruksjoner på landanlegg for olje/gass. Vi er i vekst og er stadig på jakt etter studenter som ønsker utvikling og liker utfordringer.

Søk på denne spennende stillingen her.

I Must Konstruksjon grupperes deltagerne i ulike team, hvor hvert team får hver sin veileder og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. Hvert team skal jobbe med komplekse problemstillinger innen konstruksjonsteknikk tilknyttet ett eller flere av våre prosjekter. Prosjektet og den konkrete oppgaven du skal jobbe på vil bli planlagt i samråd med deg i løpet av våren. Typiske arbeidsoppgaver er blant annet å bestemme bæresystem, beregne lastsituasjon, etablere lastkombinasjoner, vurdere dimensjoner på konstruktive elementer og vurdere global stabilitet samt deformasjoner. Andre mulige oppgaver er å utføre FEM-analyser av spesifikke problemer. Slike oppgaver kan dreie seg om utforming av komplekse knutepunkter, evaluere spenningskonsentrasjoner og utmattingslevetid, skader ved støt/dropped-object, eller bestemme armeringsbehov i avanserte betongkonstruksjoner.

Neste års mest spennende sommerjobb?