Materialteknologi

Multiconsult har hatt kompetanse på materialteknologi helt siden 1935, og har i dag eget godkjent laboratorium med tyngde innen geo- og betongfagene. Vi gjør i tillegg en rekke analyser og testing av andre materialer.

Vi har kompetanse på materialteknologi og dekker materialer av ulike typer. I tillegg gir vi råd i forbindelse med skademekanismer, overflatebehandling, sammenføyninger og konstruksjonsteknikk.

Spesialkompetanse på betong, stål, sveising, rustfrie materialer, murverk og treverk

Multiconsult utfører komplette tilstandsanalyser av eksisterende konstruksjoner inklusiv beregninger for å etablere restkapasitet. Materialteknolog handler om rett materialvalg og bærekraftige løsninger for alle konstruksjoner.

Vi har..

 • Erfaring, kompetanse og ressurser
 • Fagpersoner som vet at detaljene må på plass for å skape robuste konstruksjoner som holder mål med dagens høye levetidskrav
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av omfattende inspeksjoner:
  • med tilkomst ved hjelp av dykker
  • med tilkomst med båt
  • med tilkomst, erfaring med lift og arbeid langs bruer, veier og jernbane
  • av arbeid på byggeplass med tilkomstteknikk “Arbeid i tau”
 • FROSIO Level 3 inspektør for maling og overflatebehandlingsinspeksjoner
 • IWE – internasjonal sveiseingeniør til kontroll av sveisearbeid, prosedyrer og dokumentasjon
 • Sertifiserte inspektører som håndterer prøvetaking, gjør tilstandsvurderinger og tar ut prøver eller analyser på plassen
 • Geoteknisk laboratorium som er godkjent av kontrollrådet for betongprodukter, som utfører relevante tester innen betong og tilslag, samt geotekniske laboratorieundersøkelser

Produkter og tjenester

Laboratorietjenester
 • Geotekniske laboratorietjenester
 • Tilslagsundersøkelser
 • Kontroll av fersk og utherdet betong
 • Kjemiske analyser
Eksisterende konstruksjoner/materialer
 • Inspeksjon av alle typer konstruksjoner
 • Inspeksjon av overflatebehandling og sveising
 • Verifikasjon av konstruksjoner (bl.a. bygg, bruer, rørledninger, bærende konstruksjoner)
 • Kontroll av utmatting, restkapasitet og bæreevne for konstruksjoner
 • Forslag til rehabilitering
 • Sveiseinspeksjon av IWE (International welding engineer)
 • Evaluering av korrosjonsproblemer i stål- og betongkonstruksjoner
 • Skadeanalyser av stål, betong og mur
Nye konstruksjoner/oppdrag
 • Rådgiver for materialteknologi
 • Ivareta gode beskrivelser i oppdrag
 • Spesifikasjoner for materialvalg, overflatebehandling, utførelse og toleranse
 • Konstruksjonsgjennomgang i tidligprosjektering for vurdering av materialfagene
 • Gjennomgang av dokumentasjon før produksjon både for bygging i verksted og på byggeplass
 • Inspeksjoner i verksted
 • Oppfølging og inspeksjon på byggeplass

 

Materialteknologi – den lille store forskjellen