1/5

Kistefossdammen under rehabilitering, Norge | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi vannkraft Akosombo and Kpong Akosombo Dam Kpong gates

2/5

Kpong dam, Ghana

3/5

Storvassdammen, Norge | Foto: Multiconsult

4/5

Dam Sarvfossen, Norge | Foto: Multiconsult

5/5

Dam Trolldalen under rehabilitering, Norge | Foto: Multiconsult

Dammer

Multiconsult har i løpet av de siste 100 årene opparbeidet seg kompetanse og lærdom innen vannkraftutbygging, både fra Norge og internasjonalt. En så lang fartstid i bransjen skaper et kreativt og erfarent damfaglig miljø. Multiconsult er helt i front når det gjelder å benytte moderne hjelpemidler og teknikker.

Multiconsult har lang erfaring innen planlegging, prosjektering, fundamentering, revurdering og ombygging av dammer. Selskapets erfaring med både små og store dammer spenner fra standard gravitasjonsdammer, murdammer og fyllingsdammer til hvelvdammer med dobbel kurvatur og tre-/aluminiumsplatedammer.

Tjenestene vi tilbyr omfatter blant annet:

  • Konseptstudie
  • Mulighetsstudier
  • Revurderinger
  • Teknisk plan
  • Anbudsdokumenter og detaljprosjektering
  • Stedlig oppfølging på byggeplass
  • Tredjeparts kontroll /Uavhenging kontroll
  • Ekspertoppgaver

Multiconsult dekker dessuten alle relevante fag i forbindelse med vannkraftutbygging inkludert miljø, landskapsarkitektur og økonomi. Sels

Les mer informasjon om Multiconsults geofaglige tjenester og tjenester innen vannkraft som Multiconsult tilbyr.

I tillegg er Multiconsult blant de ledende selskapene innen bruk av drone inspeksjon, 3D-visualisering i forbindelse med prosjektplanlegging, og elementmetodeberegninger i forbindelse med prosjektering.