VVS-ingeniør Jan Potac er sikker på at man vil få et økt behov for snøeksperter i framtiden. Foto: Marte Nordahl

− Et økt behov for en snøekspert i framtiden

− Klimaendringene i form av ekstreme snømengder og mer vind, gjør at man i større grad vil oppleve stor variasjon i mengden snø, sier VVS-ingeniør Jan Potac.

22. januar 2024
Marte Nordahl

De nylige rekordhøye nedbørsmengdene medførte store trafikale utfordringer rundt omkring i landet. Snøentusiast og snøekspert Jan Potac har bred kompetanse på snø og vind. Han fremhever at klimaendringene gjør at det kommer mer nedbør i tillegg til vind.

− Vinden skaper problemer og gjør at snøen i mye større grad blir ujevnt fordelt. Mens noen steder ikke har snø i det hele tatt, har andre metervis med snø. Klimaendringene gjør at snøfonnene utvikler seg raskere og blir større, informerer Potac.

Potac presiserer at i verste fall kan snølaster på tak og garasje gjøre at taket raser sammen. For å unngå dette er det nødvendig at man kontinuerlig reviderer snølastene. 

− I tillegg kan mye vind gjøre at store mengder snø blokkerer nødutganger. Mye snø gjør dessuten brøytekostnadene store. Å sette opp tiltak som reduserer antall snømengde, gjør det lettere å holde det ryddig utenfor, forteller han. 

Han fremhever at solcelleanlegg som installeres på tak er en ekstra last. Når det kommer snø endrer det snøfordelingen på taket som ikke er i standarden. 

− Her kan vi også gi råd om hva som kan gjøres, sier han. 

Utdannet i Praha

Potac er utdannet VVS-ingeniør i Praha. Han vokste opp i en landsby i nærheten av Brno, Tjekkias nest største by. Etter ferdig master fikk han en stipendiatstilling ved NMBU i Ås. Der jobbet han i fire år med CFD (computational fluid dynamics) modellering av snøtransport og snølaster.

Da han var ferdig med doktorgraden i 2014, fikk han jobb i Multiconsults marineavdeling, seksjon marint miljø og havbrukmiljø i Tromsø, med ansvarsoppgaver innen vinterklima, snø, is og modellering. Potacs største kompetanse er snø og vind. 

Interessante oppgaver

Potac er over gjennomsnittet opptatt av snø, og skulle gjerne ha jobbet med snø hver dag. 

− Oppdragene jeg får inn varier. Blant annet har jeg utført en effektiv snødriftsanalyse for Eqinor på Hyggevatn Stasjon i Hammerfest (2022). Arbeidet bestod av å blant annet regulere snødrift, samt utføre tiltak for å unngå for mye snø rundt bygningen og på taket. 

I tillegg har han utført modellering av snødrift på verdens nordligste solcellepark på Isfjord Radio på Svalbard.  

− Her modellerte jeg snødrift rundt anlegget, og analyserte hvordan det påvirker driften. 

Nylig ble han oppringt av en eiendomsutvikler på Vestlandet som er i gang å bygge et stort hyttefelt, der de har mye snø rundt byggeplassen. 

− Oppdragsgiver ønsker at jeg utfører en analyse på om det kan være nyttig å sette opp tiltak med snøgjerder for å unngå store snømasser.  

Som snøekspert utfører Potec også disse oppdragene; 

  • Påser at arkitekter i tidlig fase undersøker vindforhold og vindkomfort rundt bygget.
  • Hjelper arkitekter i tidlig fase, og analyserer hvordan området vil utvikle og se ut i framtiden. 
  • Tar et overblikk over snølaster og konstruksjoner som ikke er i standarden.
  • Ser på andre standarder og gjennomfører vurderinger.
  • Siden snø ofte er koblet med vind, arbeider Potac mye med bygning- og eurodynamikk, samt vindlaster og vindkomfort. Målet er å øke komforten rundt bygget.
  • Vindkraft: produksjon-, støy-, skyggebereginger.
  • Modellering av strøm.
  • Forskjellige CFD-oppdrag (computational fluid dynamics). For eksempel strømning i et basseng, strømning rundt bygg og konstruksjoner, partikkel transport, fortynning og varmetransport. 

Snø er gøy!

− Snø er alltid gøy, både på jobb og på fritiden, sier Potec, som står mye på ski på fritiden. Han er selv vant til at det ikke er like mye snø i Tsjekkia.  

Derimot synes han det ikke er like gøy å lese i avisene at snøkaoset skaper problemer for folk. 

− Siden ikke utfordringer med mye nedbør vil avta, men derimot øke, er det viktig å ta problemet på alvor og sette i gang tiltak. Plutselige snømengder er noe vi må venne oss til, og man vil i større grad trenge en snøekspert, sier han.