− Et økt behov for en snøekspert i framtiden

− Klimaendringene i form av ekstreme snømengder og mer vind, gjør at man i større grad vil oppleve stor variasjon i mengden snø, sier…

22-01-2024

Karljohansvern i Horten: Multiconsult har bistått i oppryddingen

Hva gjør man når man har et elsket bade- og turområde med både strender og kyststi, viktige kulturminner og kjente truede arter, og så…

18-01-2024

Tjue år i energibransjen med fokus på natur og miljø

Trines miljøbakgrunn og hennes tjue år i energibransjen, gjør at hun kjenner utviklingen og hele spekteret av fornybarprosjekter.

17-01-2024