Naturforvalter Anette Gilje Oppistov (25) fra Steinkjer jobber som juniorrådgiver for naturressurser innenfor avdeling for energi og industri i Steinkjer. Foto: Privat

Anette er naturforvalter og bor på et småbruk

– Å ivereta verdier for fremtidig generasjon blir svært viktig framover, sier Anette Gilje Oppistov.

7. mars 2024
Marte Nordahl

I september 2023 startet naturforvalter Anette Gilje Oppistov (25) fra Steinkjer opp som juniorrådgiver for naturressurser innenfor avdeling for energi og industri i Steinkjer. Anettes oppvekst på gård har vært grobunn for hennes lidenskap for naturen. 

− Å ha kjennskap til og å være ute i naturen har stor betydning for min psykiske og fysiske helse. At jeg har vokst opp med jakt, fiske og gårdsbruk, har formet meg til den jeg er i dag. Jeg ønsker også at datteren min skal få litt av den samme oppveksten, sier hun. 

I dag er hun mamma til en toåring og har mange grunner til å være tilfreds. 

− Med det verdensbildet som vi har i dag, er jeg takknemlig for at jeg har det så bra. Jeg er godt etablert med en fast og relevant jobb, og til sommeren skal jeg gifte meg. Sammen har vi kjøpt oss et lite småbruk her i Steinkjer. 

Stolt over masteren

Anette er ekstra stolt over at hun fullførte masteren samtidig som hun gikk gravid. 

− Jeg hadde ingen planer om å ta en mastergrad da jeg startet på bacheloren i naturforvaltning ved Universitet i Nord. Fram til hun startet på bacheloren, så hun på seg selv som en sosial praktiker. Etter at hun hadde kommet igang med studiet, forstod jeg at jeg var mer teoretisk anlagt. Mye grunnet kompetansekravet på jobbmarkedet gjorde at jeg fortsatte videre på en mastergrad, forklarer hun. 

− Siden jeg er oppdratt slik at jeg forsøker å fullføre det jeg starter på, var det aldri et alternativ å gi opp. Interessen min for faget motiverte meg også veldig. I tillegg har min familie og støttende studievenner bidratt postivt, sier hun. 

Flere utfordringer i oppdragene

Anette tror at det som skal til for å skape motivasjon til å utvikle seg faglig, er at man får tilegnet seg passelige utfordringer i oppdrag. Det bidrar til mestringsfølelse og kompetanseutvikling.

− En annen motivasjonsfaktor er å kunne få muligheten til å ta del i hele arbeidsprosessen knyttet til oppdrag. Å finne egne kunder og skape oppdrag selv, tror jeg hadde gitt meg en god dose mestringsfølelse. 

I tillegg er Anette ekstra fornøyd med de mange sosiale eventene som skaper samhold og bidrar til at hun får kjennskap til hvem som sitter på de ulike kompetanseområdene.   

Her i Steinkjer var det to ansatte på andre fagområder som startet opp samtidig som henne. 

− At vi har fått mulighet til å sitte i et landskap sammen og hjelpe hverandre, er både belærende og øker den sosiale stemningen. 

Fremover ønsker hun å implementere kunnskapen som naturforvalter i prosjekter. For å sikre en bærekraftig utvikling, er det viktig å tidlig finne gode løsninger som ivaretar ulike aspekter i prosjektet, som også tilrettelegger for og rundt natur og miljø.

Faglige skritt

Anette jobber fortsatt med å finne ut av hva slags retning innenfor natur og miljørådgivning hun ønsker å ta. 

− Jeg har vært heldig å få muligheten til å jobbe med ulike fagområder. Målet er å kunne litt om flere ulike fagfelt, også innenfor naturforvaltning. I prosjektenes tidlige fase er det verdifullt å kunne tilrettelegge for gode prosesser videre, som ivaretar natur og miljø. Da er det fint å kunne litt om alt. 

− Klarer alle å implementere ivaretakelse og riktig forvaltning av naturverdier i prosjekter, kan det utgjøre en forskjell. Å ivereta verdier for fremtidig generasjon er svært viktig framover, sier hun.

Les flere intervjuer her.