Marianne Vrangum (63) fra Skien startet i Multiconsult i 1988. Hun har jobbet i flere stillinger opp gjennom årene. Foto: Privat

Viktig med godt samhold og nok utfordringer

− For å holde på de unge er det viktig å gi dem nok utfordringer, slik at de holder på motivasjonen, sier Marianne Vrangum.

7. mars 2024
Marte Nordahl

Marianne Vrangum (63) fra Skien startet i Multiconsult i 1988. Hun har jobbet i flere stillinger opp gjennom årene. Marianne er ansatt i Store oppdrag (SO) på Skøyen, men sitter på prosjektkontor på Lysaker. Hun er gift og har en datter på 20 år.

Marianne er fornøyd med tilværelsen og håper hun kan gjøre en forskjell de siste årene av arbeidslivet.

− Jeg håper også at helsa holder slik at jeg får noen fine år sammen med ektemannen. Vi planlegger å reise både utenlands og til hytta, sier hun. 

Trives med rutiner og store prosjekter

Marianne startet opp i Multiconsult som prosjektassistent. Hun er stolt over at hun i dag jobber med prosjektstyring. For tiden jobber hun i Prosjekteringsgruppen Fornebubanen. Mens prosjektet startet opp i 2017, startet hun opp i slutten av 2018.

− Jeg har alltid følt meg hjemme i Multiconsult, og vært fornøyd med jobben jeg har utført. I arbeidet med store prosjekter føler jeg at jeg har et tett og godt samarbeid med mange ulike personer og firmaer. At miljøet i avdelingen og i Fornebubanen er veldig hyggelig, betyr mye for trivselen, forteller hun. 

Marianne trives godt med rutiner, tall og struktur. På tidlig 2000-tallet da hun jobbet i kommunika­sjons­avdelingen, var hun med på å etablere det første styringssystemet. Et prosjekt i størrelse som Fornebubanen (over 450 personer som fører timer) passer perfekt for en som Marianne. At hun har full kontroll på stort og smått i prosjektet er en trygghet for alle medarbeiderne. 

Flere utfordrende oppgaver

or at kompetanse skal kunne trives og utvikles i selskapet fremhever hun at det er viktig å gi de unge nok utfordringer.

− I Store oppdrag synes jeg de er flinke til å gi unge nye og utfordrende muligheter for de som ønsker å vokse i bedriften. Jeg håper det resulterer i at de unge ønsker å fortsette i virksomheten i lang tid, forklarer hun. 

Langvarige prosjekter og godt samhold

For Marianne er det viktig å vite at hun gjør en forskjell. At hun gjør noe betydningsfullt som betyr noe for andre, øker motivasjonen. Hun er opptatt av samhold og nære relasjoner.

 − Det fine med Multiconsult er at i mange av de store og spennende prosjektene finnes det oppgaver for mange kategorier, ikke bare for ingeniører. Store prosjekter trenger blant annet prosjektstyring som gjør at maskineriet går rundt.

− Jeg er fornøyd med hvor jeg er i dag og håper jeg også kan gjøre en forskjell de siste årene av arbeidslivet.

Les flere intervjuer her.