Områderegulering Fjordbyen

Multiconsult gjennomfører i samarbeide med LINK Arkitektur og WSP oppdrag med områderegulering for Fjordbyen på Lierstranda, og detaljregulering for Gilhusbukta øst i Fjordbyen.

03-03-2022

Mulighetsstudie: Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi: «Hus på vei, hus i veien»

Multiconsult og Link Arkitektur ble engasjert av Nye Veier AS for å gjennomføre en mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse…

08-10-2020

Fremmerholåsen 3

Det skal bygges fire nye boligblokker på Fremmerholåsen, med 4-6 etasjer inkludert kjeller. Blokkene bygges i et godt etablert nabolag med nærhet til skole…

23-04-2020

Gartnerløkken Leiligheter

Detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for boligprosjekt i Åsane i Bergen.

26-03-2020

Situasjonsanalyse for SiO – optimalisering av avfallshåndteringen

På oppdrag for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har Multiconsult gjennomført en situasjonsanalyse av avfallshåndteringen i deres virksomheter.

11-03-2020

Solborg PU-boliger

I forbindelse med byggingen av et bofellesskap på Solborg skal det opparbeides et utomhusanlegg, hovedsakelig på vestsiden av bygget. Tomten ligger omkranset av skoler,…

27-02-2020

Fri Sikt – Boligprosjekt på Volsdalsberga

Fri Sikt Volsdalsberga skal utvikle en ny bydel med inntil 159 leiligheter på Volsdalsberga i Ålesund, like ved Color Line Stadion.

Manglerudhøgda borettslag – Oppgradering fasader og tak

Prosjektet omfattet oppgradering av fasader og tak for hele bygningsmassen på Manglerudhøgda borettslag. Bygningene ble oppført tidlig på 1960-tallet.

24-05-2019

Brann Stadion

Ny Fjordkrafttribune og studentbygg

02-05-2019

Kanalvegen 54-60

Tilrettelegging vann, spillvann og overvann

26-09-2018