Tomtealternativ nytt sykehjem Trofors

Egnethetsvurdering og ROS-analyse

15-04-2016

Sandsli Borettslag

Energieffektivisering, ombygging og universell utforming

05-01-2016

Horisont kjøpesenter

Horisont er Bergens nyeste kjøpesenter med totalt 73 butikker og spisesteder

Finstad Park

Boligkompleks

17-12-2015

Rosk område O

Ilustrasjonplan

Ilustrasjonplan for Rosk O område | Ill.: Multiconsult
Kleppetunet II

Nytt sykehjem

sykehjem, bygg og eiendom, multiconsult
Sjøbadet Park

Boligprosjekt

16-12-2015

Hagebyen Fornebu

Storstilt boligutbygging

Egenes Park

Dette prosjektet ble til i regi av Norwegian Wood, som ble opprettet i forbindelse med Stavanger som kulturbyhovedstad 2008.

15-12-2015

Egenes Park, Nord-Europas største boligblokk i massivtre og overholder energiklasse A | Foto: HLM arkitektur
Skarven

Takhager og utomhusplan

Utsikt til takhager på flere plan | Ill.: MIR