1/2

Tilbygg på eksisterende bygningsmasse under utførelse (nærmest) og etterisolering og utforing av vegger på eksisterende fasade lengst bort.

2/2

Mangelfull isolasjon og vindtetting i ytterveggene.

Manglerudhøgda borettslag – Oppgradering fasader og tak

Prosjektet omfattet oppgradering av fasader og tak for hele bygningsmassen på Manglerudhøgda borettslag. Bygningene ble oppført tidlig på 1960-tallet.

Prosjektet omfattet i hovedtrekk arbeider med:

 • Etterisolering og utforing av vegger
 • Utvendig overflatebehandling
 • Etterisolering og oppforing av tak for økt lufting
 • Utskifting av vinduer og dører
 • Tilbygg på eksisterende bygningsmasse
 • Dreneringsarbeider rundt deler av bebyggelsen og asfalteringsarbeider for bortledning av overflatevann

Løsning av oppdrag
Multiconsult har gjennomført oppdraget i nært samarbeid med styret i borettslaget. Det var lagt opp til tett dialog mellom byggherre, rådgiver og entreprenør i kombinasjon med jevnlige møter i hele prosjektperioden for å sikre god styring og oppfølging på prosjektet.

Multiconsult har bistått med rådgivning og oppfølging gjennom hele prosjektet fra tidlig i planleggingsfasen og helt til sluttfasen og overtakelse av prosjektet.

Dette har gitt grunnlag for god forståelse og gitt kontinuitet for å sikre gode løsninger, god kvalitet og et godt sluttresultat for byggherren i prosjektet.

Våre tjenester

 • Teknisk rådgiver
 • Utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse
 • SHA-koordinator i prosjekteringsfasen
 • Teknisk og økonomisk oppfølging av arbeidene
 • Bistand ifm ferdigbefaringer, overtakelse, mengdekontroll og sluttoppgjør
 • Bistand tilknyttet tilsagn om støtte til ENØK tiltak