Brann Stadion. Fra byggeperioden.

Brann Stadion

Ny Fjordkrafttribune og studentbygg

Fjordkrafttribunen var den siste delen av Brann stadion sitt tribuneanlegg som ikke var blitt oppgradert, hvor deler var igjen fra 1930- tallet. Når nå denne delen blir bygget på nytt vil hele stadion bli innbygget og få en «ekte» stadionfølelse.

Den nye tribunen får en kapasitet på 4392 plasser med nye innganger for supporterne. De vil også ha gleden av nye salgslokaler og toalettfasiliteter. Totalt vil det også bli plass til 288 studenthybler som eies og driftes av SAMMEN.

Multiconsult har vært totalrådgiver i prosjektet.

Multiconsult har vært inne i alle faser av prosjektet med rådgivere for å sikre at prosjektet var gjennomførbart og har spilt ball med totalentreprenør Constructa, byggherre og arkitekt for å finne optimale løsninger.

Å bygge om det som av mange vil anses som hjerte i Bergen er en jobb som medfører en viss risiko, men også en fantastisk mulighet. Det er få andre bygg i Bergen som er så profilert og vist i medier. Det har vært en glede for Multiconsult å få være med å bidra til at en så viktig del av byen får best mulige fasiliteter for fremtiden.

Nær 80 medarbeidere fra Multiconsult Bergen har hatt befatning med oppdraget. Jevnt over har det
vært 15–20 personer knyttet til prosjektet det siste året. Disse fordeler seg på fagene akustikk, miljøteknikk, bygningsfysikk og spesialrådgiving, bygg, VVS, elektro, VA, LARK VEG samt oppdragsledelse.

Våre tjenester:

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt