1/4

Fremmerholåsen | Illustrasjon Slyngstad Aamlid arkitekter

2/4

Fremmerholåsen | Illustrasjon Slyngstad Aamlid arkitekter

3/4

Feltarbeid på tomten | Foto: Multiconsult

4/4

Fremmerholåsen situasjonsplan | Illustrasjon Slyngstad Aamlid arkitekter

Fremmerholåsen 3

Det skal bygges fire nye boligblokker på Fremmerholåsen, med 4-6 etasjer inkludert kjeller. Blokkene bygges i et godt etablert nabolag med nærhet til skole og en 15 minutters gåtur til Moa. Mellom blokkene etableres det grøntområde for beboerne.

Blokkene ligger i skrått terreng og skal ha kjeller under bakken. Prosjektet vil i alt ha ca. 59 leiligheter og en grunnflate på ca. 1054 m2. Byggherre og eier er Obos Nordvest. Arkitekt for prosjektet har vært Slyngstad Aamlid Arkitekter.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har bistått med brannteknisk og geofaglig rådgivning i tidligfase på Fremmerholåsen. Brannrådgiver har utarbeidet et brannteknisk notat som setter de overordnede premissene for andre rådgivende fag, samt avdekket større konflikter.

Geofag har utført geoteknisk og miljøgeologiske prøvegravinger. Geoteknikk og miljø samkjørte prøvegravingen i felt. Geoteknikk klassifiserte de 3-5 øverste meteren av løsmassen. Klassifiseringen ble gjort visuelt. Topplaget bestod av matjord over sand med stein og innslag av silt.

På bakgrunn av miljøgeologiske undersøkelser ble det utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Tiltaksplanen gir blant annet premisser for massehåndtering og et godt grunnlag for vurdering av kostnader ved massehåndtering i prosjektet. Multiconsult har nå levert tilbud med flere fag for å være med på detaljprosjekteringen.

Våre tjenester

  • Feltundersøkelser
  • Prøvegraving
  • Brannteknisk notat (forprosjekt)
  • Branntegninger til søknad
  • Tiltaksplan for massehåndtering

Fagdisipliner

  • RIG
  • RIGm
  • RIBr