1/3

Boligprosjektet Fri Sikt | Illustrasjon: NIELSTORP+ arkitekter

2/3

Fri Sikt med blokkene | Illustrasjon: NIELSTORP+ arkitekter

3/3

Fri Sikt ligger på Volsdalsberga i Ålesund | Illustrasjon: NIELSTORP+ arkitekter

Fri Sikt – Boligprosjekt på Volsdalsberga

Fri Sikt Volsdalsberga skal utvikle en ny bydel med inntil 159 leiligheter på Volsdalsberga i Ålesund, like ved Color Line Stadion.

Boligprosjektet skal bygges over tre byggetrinn. Det unike med boligprosjektet er at alle leilighetene får sjøutsikt. Områdene rundt boligene vil bli oppgradert til et unik og flott rekreasjonsområde.

Løsning av oppdrag

Prosjektet er utformet slik at alle skal få sjøutsikt og heller derfor noe mot vannet.

Den eksisterende tomten bestod av fyllmasser. Da det var ønskelig med kjeller under bakkeplan medførte det masseutskiftninger og sprengningsarbeid.

Bygningene oppføres tett inntil eksisterende boliger som medfører fare for rystelser og skader. Det ble derfor gitt innput til grave- og fundamentplaner fra RIG. Deler av kjelleren er i tillegg under havnivå og må tåle vanntrykk.

Selve blokkene er utformet med plasstøpte, etterspente betongdekker levert av THILT. Balkonger er plasstøpt. Søylene er både betong- og stålkonstruksjoner.

Byggetrinn en er planlagt, byggetrinn 2 står for tur.

Våre tjenester

  • Geoteknisk detaljprosjektering
  • Byggeteknisk detaljprosjektering
  • Grunnundersøkelser
  • SØK