Deichman Bjørvika

Multiconsult har sammen med samarbeidspartnere hatt ansvar for prosjektering Deichman, fra skisseprosjekt og frem til ferdigstillelse, og bistått i byggefase og testfase på de…

22-04-2022

Sunnfast – mulighetsstudie

Vegforbindelse med lang flytebru - Hardangerfjorden

26-10-2020

Mulighetsstudie: Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi: «Hus på vei, hus i veien»

Multiconsult og Link Arkitektur ble engasjert av Nye Veier AS for å gjennomføre en mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse…

08-10-2020

Skogsskiftet – Kommunedelplan og detaljreguleringsplan

Prosjektet omfattet rullering av kommunedelplan for Skogsskiftet og utarbeidelse av detaljreguleringsplan for kommunesenteret Skogsskiftet i Sund kommune.

10-06-2020

Byromsutvikling Stabekk Sentrum

Multiconsult har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet teknisk detaljplan for fylkesveien, samt skisseprosjekt for kommunale arealer i Stabekk sentrum, med spesielt fokus på…

04-06-2020

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen av Ny Vannforsyning Oslo skal sikre en ny fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune innen 01.01.2028.

02-06-2020

Fornebubanen

Fornebubanen er det største enkeltprosjektet for T-banenettet i Oslo-området i nyere tid. Prosjektet omfatter en 8,2 km lang tunnelstrekning og 6 nye stasjoner med…

12-05-2020

Sekundærrenseanlegg Åsane

Planfaglig vurdering av tomter for lokalisering.

29-04-2020

Rv 555 – Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate

Detaljprosjektering byggeplan og oppfølging i byggetiden for Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate i Bergen.

24-04-2020

Fremmerholåsen 3

Det skal bygges fire nye boligblokker på Fremmerholåsen, med 4-6 etasjer inkludert kjeller. Blokkene bygges i et godt etablert nabolag med nærhet til skole…

23-04-2020