Vindmøllebakken kvartalslekeplass

I forbindelse med boligutbyggingen i Vindmøllebakken skal det opparbeides en kvartalslekeplass langs Støperigata. Vindmøllebakken er et nytt, miljøvennlig og urbant boligkvartal som ligger i…

20-01-2020

Sirdal nord

Sirdal er en innlandskommune helt vest i Agder og en av landets største hyttekommuner, med over 4 000 fritidsboligenheter og et årsinnbyggertall på nesten…

12-09-2019

Kuben Yrkesarena

Forprosjekt og detaljprosjektering uterom

13-08-2019

Kunsthøgskolen i Oslo

Oppgradering av gårdsrom

Husebyjordet

Forprosjekt uterom

Verdensplassen

Detaljprosjektering og byggeoppfølging

Sørenga, byggetrinn 7 og 8

Detaljprosjektering uterom

Sagparken Hagestua

Detaljregulering og detaljprosjektering

Langøya

Rehabilitering av naturområde benyttet til avfallsdeponi

Lørenskog sentrum – Elvepark

For-, og detaljprosjekt. Detalj-, og byggeplan.

19-06-2019