1/4

Gårdsrom med organiske former

2/4

Vannspeil

3/4

Gårdsrom med organiske former

4/4

Terrengforming og dekke

Sørenga, byggetrinn 7 og 8

Detaljprosjektering uterom

Oppdraget omfattet detaljprosjektering av landskapsplanen til byggetrinn 7 og 8 på Sørenga. Sørenga er bygget opp med kvartalstruktur der målet er å skape grønne og frodige gårdsrom med organiske linjer. Byggetrinn 7 og 8 består av to boligblokker med tilhørende gårdsrom, felles takterrasse og tverrgate. Sentrert i gårdsrommet er det opparbeidet organiske landskapsformer som føyer seg naturlig inn i dekket ved bruk av ulik type belegningsstein og fugebredder med gress i Et vannspeil innrammet av en sirkulær granittkant speiler himmelen i den særlige delen av gårdsrommet. Vegetasjonen er plassert i forhøyede landskapsformer i ulike sjikt.

Løsning av oppdrag

Prosjektet var teknisk krevende da alt terreng bygges på betongkonstruksjoner. For å få etablert vegetasjon var det nødvendig å konstruere terreng oppe på betongkonstruksjonen.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av detaljerte plantegninger og snitt
  • Tekniske detaljtegninger
  • Utarbeidelse av planteplan og beskrivelse