1/5

Takterrassen på Kuben Yrkesarena

2/5

Inngangsparti

3/5

Detalj fra takterrassen

4/5

Detalj fra takterrassen

5/5

Utearealer med sitteplasser og sykkelparkering

Kuben Yrkesarena

Forprosjekt og detaljprosjektering uterom

Oppdraget omfattet prosjektering av alle utearealer ved den videregående skolen Kuben i Oslo. I tillegg til prosjektering av utearealer på bakkeplan ble det prosjektert en takhage med muligheter for lek og opphold. Oppdraget omfattet skisseprosjekt, forprosjekt og totalentreprise. Oppdraget ble utført i felleskap med arkitektene Arch Uno AS og Arkitektpartner AS. Prosjektet Kuben Yrkesarena vant Oslo bys arkitekturpris 2014 i konkurranse med 22 andre kandidater.

Løsning av oppdrag

Oppdraget inkluderte prosjektering av veier, plasser, uteoppholdsarealer og grøntanlegg. Krav om universell utforming ble sterkt vektlagt med tanke på valg av detaljløsninger og materialer. Takhagen er et supplement til uteoppholdsarealene på bakkenivå og gir elevene ulike tilbud. Takhagen er det utearealet som er best beskyttet mot støy fra Østre Aker vei.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering av uterom og takhage