1/4

Verdensplassen

2/4

Detalj fra montering av larvikittsteiner med kunstverk

3/4

Verdensplassen

4/4

Deltasteiner

Verdensplassen

Detaljprosjektering og byggeoppfølging

Verdensplassen er en del av Verdensparken på Furuset som inneholder kunstverket «Elvebank» av Torgeir Husevaag. Kunstverket var utgangspunktet for utformingen av uterommet på ca. 1000 kvm. Verket består av et steindekke i larvikitt, der elver fra hele verden er risset inn i overflaten. Målet med prosjektet var å skape en attraksjon i parkområdet som inviterer til aktivitet og fellesskap og er tilgjengelig for alle brukergrupper. Verdensplassen inneholder sitteplasser, vannelement og klopper, samt forbindelseslinjer til omkringliggende områder.

Løsning av oppdrag

Selve plassen består av larvikittheller, der hver helle er på ca. 1 x 1 m. Larvikitthellene er fargeslipt i et mønster etter kunstnerens tegninger, et relieff av elver. Alle de 560 larvikittplatene med forsenkninger måtte detaljeres. Layout ble laget for hver enkelt i 1:1, som mal for hugging og sliping av stein. Prosjektet består også av større larvikittsteiner, såkalte «deltasteiner», som ble plassert ut både på larvikittdekket, i overgangen mellom larvikittdekket og bassenget og ute i betongbassenget. Disse fungerer som sittekanter og hoppesteiner. Deltasteinene varierer i størrelse fra 0,5 m2 til 4 m2. Disse ble også produseres i 1:1 størrelse. Midt på plassen ble det støpt et betongbasseng som fungerer som et vannspeil. Det ble også prosjektert anlegg for sirkulasjon og behandling/rensing av vannet. I overgangen mellom larvikittdekket og omkringliggende terreng ble det etablert barrikadedekke. I dette barrikadedekket ble sitteplasser plassert. Det er lagt vekt på universell utforming av både adkomstvei og plassen og i materialvalg og detaljløsninger.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av landskap
  • Prosjektering av vannspeil og renseanlegg
  • Dialog med kunstner og oppfølging av produksjon av kunstverk
  • Oppfølging i byggetiden